IGÉNYLŐLAP

Herman Ottó Vándortanösvény

 

 

 

Alulírottak kölcsönözni kívánjuk a Magyar Környezeti Nevelési Egyesülettől a Herman Ottó Vándortanösvényt.

Időpontja: ……………..-tól …………………………..-ig

Intézmény neve:

Címe:

Intézmény vezetőjének neve:

Elérhetősége e-mail:

                     telefon:

A Herman Ottó Vándortanösvényt átvevő /kezelő/ személy neve:

Elérhetősége (mobiltelefon):          

                                        e-mail:

                          

Részletesen informálódhat a Herman Ottó Vándortanösvény tartalmáról, a használat módjáról, a kölcsönzés feltételeiről a www.hermanottoemlekev honlapon (a letölthető Tanári kézikönyv 6. fejezetében). Kérdéseire információt ad Valenta Ferencné a vandortanosveny@gmail.com címen .